FRG: Engagerade och kompetenta människor som gör skillnad

FRG har undsatt människor på tåg som kört fast i snön. FRG har skottat bort snö som blockerat utrymningsvägar vid bl.a. äldreboenden. FRG har hjälpt till med färskvatten till hushåll i samband med planerade avbrott i leveransen av dricksvatten. Det här är exempel på FRG-insatser hittills i år. I FRG förenas människorna med ett tydligt fokus – de utsatta människorna. Bland de kommuner som senast tagit beslut om att knyta FRG till sig märks Västerås stad.