Sverige: Snö och kyla = kaos

Visst, vintern har även för svenska förhållnanden bjudit på mycket snö och kyla. Trots att det inte inträffar varje år är det ändå något som vi rimligen måste ha med i beräkningarna. Klimatförändringen kan alltså inte tas ut i förskott. För man lockas nästan att tro, att en del aktörer faktiskt har gjort det. Dåligt förberedda har många i alla fall varit.

Eftersom snön och kylan ställt till med sådana problem, att det betecknas som kaos, ja då har vi anledning att fundera över hur det är ställt med den svenska beredskapen i vidare mening. Den har sitt fokus på miltitära angrepp. Ändå är den uppenbart att det är andra slags hot och risker, som påverkar samhällsfunktionerna.

Tänk om det hade inträffat ett långvarigt och omfattande elavbrott när kylan slog till? Eller en elbrist? Elen är ju dyrare nu än någonsin och det beror inte på att tillgången är stor.

Men nu börjar våren att ge sig till känna. Vinterns vedermödor blir snart ett minne blott. Att det inträffar någonting annat framöver – ett nytt kaos – är nog för det flesta alltför jobbigt att ens tänka på.