Därför är kommunikation med medborgarna nödvändig

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Om det allmänna – staten och kommunerna – vill att vi medborgare ska ta eget ansvar, genom att bidra till att behoven i samhället tillgodoses, ja då måste staten se till att engagera oss. Det ställer krav på framförhållning, öppenhet och ett inkluderande förhållningssätt. När man når dit kommer det att visa sig, att vi medborgare både vill och kan vara med i samhällsarbetet – att vi är en oundgänglig resurs.