Själv är bäste dräng?

Den nordiska konferensen, som jag var värd för, har nyss avslutats här i Sundbyberg. Under ett dygn har organisationsföreträdare från alla nordiska länder utbytt erfarenheter med varandra. Framför allt har vi diskuterat hur frivilligorganisationer kan bidra till samhällets säkerhet och beredskap.

Det finns inte bara ett stort engagemang bland deltagarna och dem som vi företräder. Vi representerar en betydande kompetens och erfarenhet inom verksamhetsområdet. Man kan därför undra över anledningen, att vi alla måste lägga så mycket kraft på att få myndigheternas erkännande. Det politiska stödet finns där, men många myndigheter tycks vilja klara sig själva. Ett sådant förhållningssätt är inte bara oansvarigt, det har en negativ inverkan på hela samhället. De som styr myndigheterna har verktygen som kan ändra på detta!