Har Civilförsvarsförbundet några konkurrenter?

Under en debatt i Karlstad idag, om frivilligheten i samhället, fick jag frågan om Civilförsvarsförbundet har några konkurrenter.

Jag svarade som det är, nämligen att vi inte har några konkurrenter, däremot mer eller mindre bra samarbetspartners.

Civilförsvarsförbundets syn är ju att alla resurser i samhället måste användas när det behövs för att skydda och rädda liv och hälsa, egendom och miljö.

Bra samarbetspartners är de som inser att vi alla är en del av helheten, att ingen kan göra allt men alla kan göra något för säkerheten och krisberedskapen. Mindre bra samarbetspartners är de som är så fokuserade på den egna organisationen, att man inte ser hur den kan bidra till samhällets säkerhet och beredskap, även om kärnverksamheten är en helt annan.

Hängde du med?