Ålderssammansättningen – en utmaning

Medlemmarnas ålderssammansättning är en utmaning för åtskilliga idéburmna organisationer. Civilförsvarsförbundet är inget undantag.

Jag menar inte att organisationen står och faller med medlemmarnas ålder. Jag känner personligen många seniora medlemmar som ger stöd för att det inte är så. Men den som inte ser, att en ständigt ökande medelålder inte är ett problem har definitivt kört huvudet i sanden. Så illa är det inte hos oss, men visst har även vi höga åldrar vid olika evenemang. Det kan inte bara vara jag som ser det.

Vad Civilförsvarsförbundet behöver är en bättre mix mellan yngre och äldre medlemmar, män såväl som kvinnor. Det krävs för att omgivningen ska ta oss på allvar som aktör inom samhällets säkerhet och beredskap. Innebörden är inte att alla äldre inte har viktiga funktioner att fylla. Men vi måste på allvar och med kraft se till att rekrytera och behålla medlemmar som har många år kvar till sin pensionering.

Jag vet att de vi behöver finns där ute. De som kan påverka utvecklingen är vi som redan är medlemmar. Det är vi som antingen är ett hinder för utveckling eller en möjlighet.