Konkurrens syftande till vad?

Det är inte tydligt och klart, men ibland hör jag att MSB vill ha ökad konkurrens mellan aktörerna i informations- och utbildningsutbudet. Till den oklara bilden hör, att jag inte vet om det är myndighetsledningens eller enbart enskilda handläggares vilja.

Konkurrens brukar i sina fungerande former ge upphov till resultat, som i ett eller flera avseenden är bättre jämfört med situationen före konkurrensutsättningen. Om det är syftet och resultatet har jag ingenting emot konkurrens. Däremot ser jag inte att konkurrens är något eftersträvandvärt i sig själv.

Alltså bör MSB precisera sig och klargöra vad man vill göra bättre, billigare eller vad det nu är. Det måste finnas tydliga och transparenta målsättningar med konkurrensutsättningen. Annars är risken stor, att konkurrensutsättningen bara leder till ökade administrativa kostnader för myndigheten. Och vem är intresserad av det?

Det räcker alltså inte med att säga att vi vill ha konkurrens. Man måste veta vad konkurrensen ska leda till, så att den kan utvärderas.