Lika och ändå olika

Arbetet mot att förebygga dödsolyckor i trafiken är framgångsrikt. Allt färre omkommer. I Sverige satsas det 22 miljoner kronor för att undvika att en (1) människa förolyckas i trafiken.

Dessa ekonomiska satsningar saknar helt mostvarighet när det gäller andra dödsolyckor: bränder, fall, förgiftningar etc.

Det finns anledning att diskutera om det är ett rimligt förhållande, särskilt om det finns effektiva metoder för att undvika dödsolyckor i andra sammanhang. En dödsolycka är alltid en dödsolycka, även om orsaken varierar.