Nya interna spelregler för hela Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundets högsta beslutande organ, som nu kallas förbundsstämman (tidigare riksstämman), har beslutat införa nya stadgar. Beslutet togs enhälligt igår vid den 14 minuter långa extra riksstämman i Södertälje.

De nya stadgarna gäller omedelbart för samtliga föreningar och distrikt samt givetvis även för den nationella nivån i Civilförsvarsförbundet. Det innebär att varken föreningarna, distrikten eller förbundsstyrelsen ska fatta något ytterligare beslut för att stadgarna ska gälla.

Stadgarna kommer under vecka 13 att publiceras på civil.se och senare även att skickas med post till föreningarna och distrikten.

De nya stadgarna har förberetts under 2008/2009. Förslaget har som en del av beredningsprocessen både remitterats, diskuterats på ett förbundsråd och behandlats vid den ordinarie riksstämman i höstas.