Samsynt politik för medborgerligt engagemang

I lördags genomförde Civilförsvarsförbundet ett utvidgat förbundsråd i Södertälje. Där ingick ett panelsamtal som inkluderade forskningen (Lunds universitet), den beslutande makten (riksdagen) och det verkställande makten (MSB). Samtalet visade med önskvärd tydlighet, att politiker från båda blocken står upp för ett frivilligt engagemang i samhällets säkerhet och beredskap – och ett obundet organisationsstöd till de som fungerar. Else-Marie Lindgren (KD) och Peter Jeppsson (S) var mycket tydliga och samsynta på den punkten. Forskaren Nicklas Guldåkers doktorsavhandling visar, att det frivilliga engemanget inom området är nödvändigt för att samhället ska klara kriser. Hushållen måste förberedas på ett ökat ansvarstagande vid framtida kriser.

Förbundsordförande Sven Lindgren, som också han ingick i panelen, visade dessutom att det inte är rimligt, att dra alla dagens frivilliga försvarsorganisationer över en kam. Civiförsvarsförbundet skiljer sig åt från övriga i vårt mångsidiga arbete för ett säkrare samhälle. Dessutom är vi tillsammans med Svenska Blå Stjärnan den enda organisation som inte är verksam inom Försvarsmakten.