Vårfloden har börjat. Läge att påminna om FRG?!

Vårfloden har satt igång! Just nu verkar delar av Jönköpings län vara värst hotat. SMHI har gått ut med en klass 2-varning.

Är det läge att påminna om FRG som förstärkningsresurs? I avvaktan på att FRG har blivit en självklar medspelare som i exempelvis Falun, Ystad och Strömstad måste vi själva vara på hugget för att tas till vara.

Jag vet att man i Sandviken har arbetat med att fylla sand(!)säckar. Kanske görs det insatser även på andra håll? Rapportera det som görs till förbundskansliet. Det är nödvändigt för den fortsatta utvecklingen av FRG.