Mångsidig verksamhet, mångsidigt utseende

Civilförsvarsförbundet bedriver ett mångsidigt arbete för ett säkrare samhälle. Det är bra därför att det behövs. Samtidigt finns det många i Civilförsvarsförbundet som tycker att vi i syns för lite.

Jag håller med om det. Vi skulle komma bra mycket längre i vårt synliggörande om vi inte är så fullt så spretiga som vi är idag. Det finns mssor av olika kläder, men det är knappat profilkläder eftersom floran ser så olika ut. Det finns varianter på logotypen. Någon har till och med gett sig på att förvanska den. Det finns varianter på hemsidor. Etcetera. Allt detta försvårar givetvis uppbyggnaden av varumärket Civilförsvarsförbundet. Och så länge vi inte kommer till rätta med det spelar det ingen som helst roll vad förbundet heter.

Med enkla och redan tillgängliga medel skulle vi kunna vara betydligt tydligare och öka kännedomen om vår verksamhet bland allmänheten. Och det är ju det vi alla vill. Jag vet dessutom att vi förmår att göra det när många hjälps åt.

Glad Påsk!