Trygga staden, Eskilstuna 16-17 april

Fredag-lördag denna vecka är Civilförsvarsförbundet tillsammans med bl.a. Eskilstuna kommun, medarrangör av Trygga staden – Eskilstuna. Det är första gången konceptet prövas. Arrangör är SecLink.

Konceptet Trygga staden bygger på att särskilt viktiga behov inom området säkerhet och trygghet kan hanteras bättre i  samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Trygga staden består av två delar: Mässa och ting/mötesplats. Det blir utställningar, föreläsningar och seminarier. Själv är jag moderator för ett tvärsektoriellt seminarium  med fokus på folkhälsa.

Föreningsordförande Kenneth Andersson och verksamhetsledare Malin Dreifaldt har båda aktivit deltagit i förberedelserna av Trygga staden.

Mer information hittar du på www.tryggastaden.se . I lördags fanns det dessutom en hel bilaga om Trygga staden i Eskilstunakuriren.

Allmänheten och företrädare för olika aktörer i samhället är välkomna. Välkommen du också!