Civilförsvarsförbundets uppdragsgivare

Civilförsvarsförbundet sätter en ära i att vara en kompetent och uthållig samarbetspartner till staten och kommunerna.

Vi åtar oss gärna samhällsuppdrag inom ramen för vår mångfacetterade förmåga. Men våra egentliga uppdragsgivare och dem vi är till för är medborgarna i samhället. Det är för deras skull vi finns. De är ytterst våra uppdragsgivare.

För Civilförsvarsförbundet är medborgarna inte bara de som drabbas mer än andra vid olyckor och kriser i samhället. Medborgarna är också en resurs med potential att ta vara på sig själva och hjälpa varandra vid olyckor och kriser. Därför arbetar Civilförsvarsförbundet för att den resursen ska användas när det behövs för att skydda och rädda liv och hälsa, egendom och miljö.