20425

20425

Du undrar kanske vad siffrorna står för? Det är det sammanlagda antalet redovisade deltagare under 1:a kvartalet 2010 i ”Säkerhet till vardags och vid kris”, ”Energiinformation” och ”Klimatinformation”. Det är alltså fysiska möten med människor, där viktiga saker av betydelse för säkerheten och krisberedskapen i Sverige kommuniceras.