"Nånannanismen"

”Nånnannanismen”. Uttrycket har jag lånat av Bengt-Urban Fransson, en norrländsk kommunpolitiker. Det står för ett slags passivisering av människan. Ett tillstånd där vi har invaggats i den falska föreställningen, att det alltid finns någon annan som ställer upp och att man inte själv behöver dra sitt strå till stacken.

En sådan inställning är skadlig både för den enskilda människan och för samhället som helhet. Därför gäller det att målmedvetet motverka ”nånannanismen” i övertygelse om att det finns ett alternativ – engagerade och ansvarstagande medborgare som tar eget ansvar och hjälper varandra. Ett engagemang i en idéburen organisation – som exempelvis Civilförsvarsförbundet – är ett sätt att kanalisera det egna bidraget till samhällsutvecklingen och marginalisera ”nånannanismen”.