Försvarsministern informerades om FRG och Civilförsvarsförbundet

Försvarsministern informerades om FRG och Civilförsvarsförbundet

Av: Anders J Andersson

Skapad: 03/05/2010 15:26

Sitter på tåget hem från Karlstad där jag deltagit i möte på MSB i Karlstad med försvarsminister Sten Tolgfors. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat räddningstjänsten i Karlstad/Karlstad kommun, landshövdingen, MSB samt undertecknad från Civilförsvarsförbundet. Sten Tolgfors informerade sig om vilka risker en framtida översvämning kan medföra för Karlstad och vilka åtgärder som vidtagits lokalt för att minimera riskerna. Efteråt åkte vi till en av det lokala sjukhusets lokaler intill älven. Karlstad FRG, representerat av Bertil Löfgren, Marianne Johansson och Lars Blomberg, informerade om på vilket sätt de är Karlstad kommun behjälpliga i krissituationer. Mötet kändes positivt och ministern föreföll uppriktigt intresserad.

Läs först!


Kommentarer