Integration: Civilförsvarsförbundet först på plan

Regeringen har inbjudit de idéburna organisationer, som har deltagit i dialogen inom integrationsområdet, att ansluta sig till den överenskommelse som redan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ställt sig bakom.

Civilförsvarsförbundet har inte bara deltagit i dialogen. Förbundet var den första idéburna organisationen att ansluta sig till överenskommelsen.

Varför har Civilförsvarsförbundet ett engagemang inom integrationsområdet?, kanske någon undrar.

För det första är utanförskapet är ett allvarligt hot mot demokratin. Som om detta inte vore skäl nog behövs det för det andra ett brett engagemang bland samhällets aktörer, inte minst bland medborgarna själva, för att samhället ska bli så säkert och tryggt som möjligt. Det är de bärande skälen till att Civilförsvarsförbundet bestämt sig för att göra vad vi kan för att inkludera människor i samhället.