Valberedningar: Dags att börja jobba!

Ett stort antal lokala och regionala valberedningar har utsetts i Civilförsvarsförbundet under de senaste månaderna.

Har ni tänkt på att valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i en organisation? Arbetet bör faktiskt påbörjas omedelbart efter stämman. Genom ett grundläggande arbete under hela mandatperioden kan man skapa förutsättningar för ett lyckat styrelsearbete. Det ökar i sin tur möjligheten för en organisation att nå framgång.

De valberedningar som vill något med sitt uppdrag har med andra ord goda skäl att börja nu och inte vänta till några veckor före nästa stämma. Inom ett år går det att se se om valberedningen tog sitt uppdrag på allvar eller inte.