Ideella krafter

Undersökningar gjorda i Sverige visar att nästan halva befolkningn – 48 % – arbetar ideellt. Det gör man i genomsnitt 16 timmar i månaden. Däremot får 25 % av befolkningen aldrig någon fråga om de vill vara med i någon ideell verksamhet.

För att lättare knyta ideella krafter till verksamheten är det viktigt att konkret och tydligt kunna berätta om vad de kan få arbeta med och vilka krav som ställs.

En kontakt med Civilförsvarsförbundet behöver inte alltid starta med ett medlemskap hos oss. Man kan även ges tillfälle att först få vara med i någon verksamhet för att se vad den handlar om.