Partierna gillar oss idéburna

De politiska partierna – åtminstone de som finns i riksdagen – gillar idéburna organisationer väldigt mycket. De anser att det är viktigt att vi finns där med medborgerliga synpunkter på hur våra gemensamma angelägenheter sköts av stat och kommun. De är angelägna om att ta vara på den innovativa kraft som de idéburna organisationernas medlemmar är bärare av. De vill inte att vi ska bli en del av stats- eller kommunförvaltningen. Givetvis vill de att vi ska samverka bra med alla berörda.

Frågan är hur mycket de politiska partierna vill agera för att detta ska bli verklighet? Politiken för civilsamhället är beslutad av riksdagen och det finns överenskommelser om spelregler mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna organisationer inom det sociala området och integrationsområdet. Civilförsvarsförbundet står bakom båda dessa överenskommelser.

Avtal ska ju hållas och jag tror att de politiska partierna menar vad man uttrycker i sin syn på idéburna organisationer.