Överenskommelsen

I daglig tal kallas den Överenskommelsen – Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Civilförsvarsförbundet är en av de idéburna organisationer som anslutit sig.

Målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.

Civilförsvarsförbundets engagemang förklaras av att skyddet och säkerheten är en del av samhällets välfärdsfrågor. Trots en krissituation kan det vara möjligt att säkerställa en tillräcklig livskvalitet. Det gäller att vara mentalt förberedd och veta hur man gör. Ju mer man vet om det som händer desto lättare underviker man att bli ett offer för händelsen. Dessutom är socialt utsatta människor kraftigt överrepresenterade bland offren för allvarliga olyckor. Det innebär att Civiförsvarsförbundet måste finnas i de sammanhang dessa människor kan nås.

Du som är engagerad i Civilförsvarsförbundet har anledning att sätta dig in i vad Överenkommelsen innebär. Ett sätt att göra detta är att gå in på www.overenskommelsen.se.