MSB – en insiktsfull myndighet

MSB är förkortningen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I myndighetens värdegrund står något intressant – och väldigt insiktsfullt - som förtjänar uppmärksamhet: ”Det räcker inte med att myndigheten (läs: MSB) är och uppfattas som kompetent, den måste också ge energi i samarbetet med andra aktörer, fungera som motor som tillför kraft och kunna verka med strukturerad nyfikenhet.”

Jag är övertygad om att det synsättet är nyckeln till framgång för ett fortsatt svenskt säkerhets- och krishanteringsarbete. Det som gör ett redan jämförelsevis säkert och tryggt land ännu bättre, så att ingen människa skadas allvarligt eller dör på grund av bristande kännedom om risken att själv råka illa ut eller förorsaka att någon annan gör det.

Förklaringen är att samhället är större än staten. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.