Civilförsvarsförbundet – medborgerligt engagemang som gör skillnad

Viktigt och bra är att de uppdrag som vi, som tillsammans är Civilförsvarsförbundet, tagit på oss att genomföra år staten, möts med den stora efterfrågan som de gör. Det finns ett väldigt sug efter självskyddskonceptet ”Säkerhet till vardags och vid kris”, som når ut till allt fler grupper, även sådana som är svåra att nå. Energiinformationen är det också stor efterfrågan på. Platserna i de i olika FRG-utbildningarna fylls på efterhand och vi är beredda att spela Blackout med ungdomar i gymnasieskolan under resten av året.

Men lika viktigt och bra är alla lokala – ibland regionala – initiativ och aktiviteter som genomförs med fokus på medborgarnas säkerhet och trygghet. De varierar till sitt innehåll och form. Jag hoppas att ingen – i likhet med mig – störs av av olikheterna, eftersom dessa är en effekt av att våra funktionärer tänker själva och tar egna initiativ. Det viktiga är att det som görs har samstämmiga syften och mål. När jag i min roll som generalsekreterare tar del av det som görs kan jag inte känna annat än stolthet över Civilförsvarsförbundets funktionärer och den förmåga som ni/de besitter. Ni/de visar att engagemang verkligen gör skillnad.