Ungdomar som imponerar

Förra veckan hade jag möjlighet att besöka Civilförsvarsförbundets sommarläger i Villingsberg mellan Örebro och Karlskoga. Ett drygt 50-tal ungdomar deltog tillsammans med erfarna ledare. Den yngste deltagaren var i 12-årsåldern. Mixen mellan tjejer och killar var god. Det jag hann med att uppleva imponerar på mig.

I hällregn tog sig deltagarna med gott mod an uppgiften att ordna övernattningsmöjligheter i skydd som de själva fick bygga. De hade också till uppgift att ansvara för matlagningen under sådana primitiva förhållanden som lätt uppstår i en krisdrabbat samhälle. Dessa konkreta överlevnadsåtgärder följdes därefter av lektioner och andra aktiviteter, där deltagarna var indelade i en grupp ”grund”, dvs. nybörjare, och en grupp ”erfaren”. Lägret filmades och jag hoppas inom kort kunna se inslag från lägret på Civilförsvarsförbundets hemsida och på You Tube.

Flera av av ungdomarna som deltog har planer på att utbilda sig för arbete inom räddningstjänsten, polisen och även det militära försvaret. Jag är övertygad om att sommarlägret ger deltagarna värdefull kompetens för dessa och andra yrkesområden. Och även om om yrkesvalet skulle bli något helt annat är jag fast förvissad om att ungdomarna åkte hem som medborgare som är klart bättre rustade för störningar i sådana samhällsfunktioner, som alltför många idag inte har beredskap att klara.

MSB tycker dock inte att ungdomsverksamhet är något för staten att satsa på, eftersom dagens utbildningar för räddnings- och polispersonal lockar tillräckligt många sökande. Det vittnar om ett både kortsiktigt och inskränkt tänkande som regeringen borde reagera mot!