Framgångsformel

IQ X EQ X E = RESULTAT

IQ står för intelligens. Det ställs inga krav på en intelligens utöver den ”normala”.¨

EQ står för social kompetens, dvs. förmåga att på ett komfortabelt sätt klara av att umgås med andra människor, okända likaväl som kända, och utvecklas tillsammans.

E står för energi.

Det är när dessa faktorer multipliceras med varandra som RESULTAT uppnås.

Pröva och se att det fungerar! Saknas någon faktor, se till att få tillgång till den!

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras.

*