Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet påbörjar samarbete

Medborgarnas bästa ligger i fokus när Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet börjar samarbeta kring eftersök av försvunna personer. Civilförsvarsförbundet har sedan tidigare samarbeten med polismyndigheten kring eftersök.

Samarbetet inleds omgående och innebär att Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet ska samverka kring personella, logistiska och materiella resurser i respektive organisation för att uppnå fler lyckade eftersök.

Civilförsvarsförbundet ska bistå med att organisera och stödja sambandscentraler, bistå med kapacitet för mat, dryck och transporter samt förvaring av materiel när så är möjligt.

När Civilförsvarsförbundets medlemmar framöver går skallgång kommer det att ske inom ramen för Missing People:s verksamhet. I övrigt ska organisationerna samarbeta för att på olika sätt skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet med medborgarna i fokus.

– Målet med samarbetet är att vi ska få en utveckling där vi tillsammans blir starkare och kan hjälpa fler människor, säger Peder Schillerström, ordförande Missing People Sweden.

– Jag är övertygad om att samarbetet kommer att leda till att vi får fler engagerade människor i vardagen som tar ansvar och bidrar till tryggheten i samhället, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet.

Frågor och svar angående samarbetet.

48 kommentarer på “Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet påbörjar samarbete

 1. Om detta är ert fullaste allvar, så kommer ni att tappa enormt mycket medlemmar. Många som är med i Civil har gått MSO utbildning, lagt ned både tid och pengar på denna utbildning, till ingen nytta. Hur kan det komma sig att detta beslut tagits ovanför huvudet på oss medlemmar? När man är med i en förening, så har man stämmor när dessa går av stapeln så utses medlemmar till distriktsstämman och därifrån vidare till förbundsstämman. Det är på såna stämmor som viktiga beslut fattas, när det gäller så omvälvande beslut som detta, så måste det upp på en förbundsstämma och det är på en sån ett sånt här beslut ska fattas.

  För 8 år sedan · ·
 2. Hej Ingalill.
  Jag förstår inte hur du resonerar. Jag är också Civil:are och MSO utbildad. Jag tycker det är toppen att kunna stötta upp på mitt sätt med mina kunskaper. Äntligen skulle jag vilja säga får jag glädje av dom.

  Handen på hjärtat Ingalill, hur många gånger har du bistått polisen i stab med dina MSO kunskaper?

  Se detta som ett tillfälle att få göra skillnad istället. Vi har trots allt skaffat oss våra kunskaper för att kunna hjälpa de anhöriga och de försvunna personerna.

  Jag har vänt och vridit på detta och kan faktiskt inte se något negativt över huvud taget. Bara möjligheter!

  Vi får ju inte glömma bort att det är på frivilliga grunder vi hjälper till. Dvs. om vi har tid och möjlighet. Det är ett frivilligt val.

  Jag har valt – jag vill hjälpa de människor som behöver och vill ha min hjälp.

  För 8 år sedan · ·
  • Jo, jag har varit ute många gånger, i stab och skickat ut grupper för eftersök, men inte i denna organisation utan i Hemvärnet. Problemet som jag ser det är att civil ska stå för kostnaderna, pengar som vad jag förstår inte finns. Vad ska de dra in på denna gång, flera utbildningar för medlemmarna eller …..

   För 8 år sedan · ·
  • Ja, du ”mudde”, du måste tro på det du skriver, fasen vore väl annars nu när du är anlitad av generalsekreteraren, utan medlemmarnas vetskap. Fast du får ursäkta men jag tror inte på den här idén, för en sak är säkert medlemmarna runt om i landet, har bara fått höra en enda sak det sista året, att det varit dåligt med pengar i organisationen och att vi inte fick utbilda så många som vi ville under förra året, för det skulle sparas pengar. Nu finns helt plötsligt pengar till att anlita en person (dig) i förbundet och att vi ute i landet ska bistå MPS, hur det nu kan komma sig. Har det kommit in mera kapital från myndigheterna eller är det någon som vunnit några miljoner och skänkt dessa till Civil. Ja, du får ursäkta mig men jag köper inte den här historien, för det kommer att drabba föreningar och distrikt de som inga pengar har, kommer med största sannolikhet att få stå för fiolerna.

   För 8 år sedan · ·
 3. Stefan Larsson

  Personligen tycker jag att det är konstigt att man ingår ett avtal utan att detta har förankrats ibland medlemmar, jag är med i FRG och har avtal med en kommun, våra fordon,tält mm är också knutna till denna kommun via avtal vi kan inte upplåta några av vår resurser utan klartecken från vår säkerhetschef.
  Hur har ni tänkt att detta ska funka?
  Att MPS just nu syns mycket i media är det något som föranlett ett så hastigt beslut?
  Att MPS-medlemmar gör ett ypperligt arbete med eftersök i samarbete med Hemvärn, Orienteringsklubbar osv, får mig ända inte att tycka att MPS framstår som seriöst.

  Citat:Peder Schillerström
  ”Vi har ingen lön idag för det vi gör, men det är en målsättning inom några år.
  En organsiation som gör vinst, ( drivs av vinstintresse) gör vinst först när alla kostnader är betalda, där bland lönekostnaderna. Vi har inte den målsättningen att göra vinst, men sjävklart få lön om vi jobbar heltid med verksamheten.”

  För 8 år sedan · ·
 4. Carin

  Jag förstår inte alls problemet…??
  Alla är vi ideellt engagerade i olika organisationer. Själv är jag med i Civil, MPS och i kommunens Posom-grupp. Om jag själv (eller nån av mina närmaste) skulle försvinna struntar jag högaktningsfullt i VEM som hittar mig och vilken organisation personen tillhör – bara NÅGON hittar mig!!!

  För 8 år sedan · ·
  • Så vem går du ut för i första hand? FRG tillhör kommunen, det är de och räddningstjänsten som kan kalla ut oss. Jag tror inte att kommunen blir så lyckliga om deras knappa resurser ska användas av andra, de ska alltså vad jag förstår av texten glida på våra inskaffade material och det material som kommunerna runt om i landet skaffat fram. Nej, jag köper inte den här idén, vi är heller inte vinstdrivande utan ska finnas tillhands när någon behöver vår hjälp. Alla kommuner runt om i landet har inte storstädernas kassakista att ösa ur och det har inte vare sig distrikten eller föreningarna heller.

   För 8 år sedan · ·
 5. Mats

  MPS vill organisera sig på samma sätt som sjöräddningen och civilförsvaret med en stab som består av anställda och därmed får ersättning.

  Läs här:
  http://www.civil.se/om-oss/fakta/

  22 anställda i civilförsvaret som alltså får lön. Varför är det oseriöst att MPS vill ha samma konstruktion?

  För 8 år sedan · ·
  • Nej, visst får de skaffa sig det men varför på bekostnad av medlemmarna i civil. För i fjol så fick civil skjuta till av kapitalet för att klara utgifterna, då sparades det inte på utbildningar. Ska vi spara ytterligare pengar för att MSP vill ha utbildning, då får väl de betala civil för den utbildningen som alla andra får göra som vill utbilda sig. Det är meningen att vi ska lära dem hur de sköter en stab, utbilda ledare osv. Nej, jag anser att det är helt fel, för så länge de inte är medlemmar i civil så ska väl inte civil utbilda gratis.

   För 8 år sedan · ·
 6. Stefan Larsson

  Jag tror inte Civilförsvarets grundare i första hand tänkte på att skaffa sej en inkomst.
  MPS är enligt egen utsago en ideell förening, men 2012 uppföljde de inte kraven för att kalla sig detta,
  så Civil har tecknat samarbetsavtal med en förening som kanske kan kallas ideell sen 20 mars 2013.
  Varför jag skriver kanske är för att kallelse till årsmöte, årsmötesprotokoll, samt revisionsberättelse hålls hemliga.
  Då jag själv pratat med flera ledare inom MPS blev jag förvånad över deras brist på någon som helst utbildning
  eller kännedom om t.ex. MSO eller 30-minutersmetoden .
  http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1753808

  För 8 år sedan · ·
  • Jag känner på samma sätt, de har inte den utbildning som krävs för att leda grupper, ingen ledarskapsutbildning, ingen MSO. Några få har detta inom MSP men de flesta har ingen som helst utbildning inom området. Det är väl där vi i civil kommer in men ska vi avsätta tid för att utbilda människor som inte ens är medlemmar i civil, nej då har det bara gått för långt. Sen är jag förvånad att vi medlemmar kan bli så överkörda av ledningen i civil, såna här beslut ska tas på en förbundsstämma.

   För 8 år sedan · ·
  • Hepps

   Du är inte påläst ser jag…googla lite så ser du att deras syfte är inte att vara en ideell förening..

   För 8 år sedan · ·
   • Stefan Larsson

    Undrar varför det då står så här på deras hemsida.
    ”Vi är en ideell organisation”

    Har fortfarande inte fått något svar på mina mail till MSP, bara autosvar att de fått mina.

    För 8 år sedan · ·
 7. Kurt Hagström

  Kurt Hagström
  Samarbetet har inte förankrats i Förbundet. Att MPS rönt framgångar i media beror naturligtvis på att marknadsföringen varit kraftfull och organisationen har snabbt fått medias gillande. Det finns några frågor som bör rätas ut. Det är polisen som är huvudman för efterforskning av försvunna personer. Det är statlig räddningstjänst när
  polisen funnit att kriterierna enligt lagen om skydd mot olyckor att uppfyllda för att utföra eftersök och anlita frivilliga krafter som förstärkning. När FRG engageras i sådant sammanhang lyder FRG under polisinsatschefen. FRG får då naturligtvis inte agera på egen hand. Tystnadsplikt råder. Kontakt med anhöriga sköts uteslutande av polisen. FRG bör vara försiktig med egna kontakter med massmedia. I regel finns en presstalesman från polisen som sköter dessa kontakter. FRG har inte full coll på läget i stort. Allt detta och många andra skäl, bl a MSPs förutvarande och nuvarande status är knepig att få insyn i. MPS begär numera att medlemmarna ska betala 250 kr i medlemsavgift per år. Vad blir de medlemmar i för organisation – sannolikt en organisation under uppbyggnad. Någon ordning måste väl ändå råda. Ska människor bistå polisen i akutskedet, dvs när lagen om skydd mot olyckor är tillämplig, måste kunna krävas att dess personer är utbildade, rätt utrustade för värsta vädret, ha ett eget underhåll och en egen ledning, dvs uppträda som en fast organisation. Att på bred front vädja till allmänheten att bistå vid eftersök i akutskedet är mycket vanskligt.
  Vem mäktar att leda hundratalet människor som samlas med skiftande utrustning och obefintliga kunskaper. Vem vill ta ansvaret för dessa? Försäkrinsfrågan? Vad säger polisen? Om polisinsatschefen tar hand om dessa människor är allt OK – den statliga försäkringen – person och sakskada – torde endast gälla de personer som polisen kallat in eller på annat sätt förts upp på en personrulla. Polisen leder i sådant fall styrkan. Är det å andra sidan eftersök av person som kan tänkas vara avliden är det ju inte fråga om räddningstjänst. I sådant fall kan man efter informationsinhämtande om personens försvinnande och kartläggning i övrigt bestämma en lämplig dag när vädret tillåter och kalla många personer till en viss i förväg bestämd dag och indela personerna på förberedda uppgifter med väl utbildade ledare för varje avsnitt. Även sådant sök bör dock ske i samråd med polisen. Det kan inte uteslutas att polisen misstänker brott och har spaning inom visst område eller har någon person under särskild uppsikt – dold spaning – för att utröna om denne rör sig i visst område. Detta kan man skriva spaltmetrar om, men jag hoppas att läsarna har fantasi för att förstå vad jag menar. Naturligtvis rörjer inte polisen sina spaningsmetoder om brott misstänkes. Ger polisen klartecken är saken klar. Att finna en person som varit borta en längre tid och man misstänker att personen är död är till mycket stort värde för anhöriga. Där finns poängen för MSP, dock inte i akutskedet eller när polisen i övrigt utför till exempel dold verksamhet. Dessutom kan det ju vara så att den försvunne håller sig borta av någon anledning och inte befinner sig i nöd. Frågorna och synpunkterna är legio. Föreningsfrihet råder och vi kan vara medlemmar i olika organisationer emellertid bör vi vara lojala mot egen organisation och inte röra till begreppen. FRG lyder under kommunledning eller olika räddningsledare beroende på vilken typ av räddningstjänst som har huvudmannaskapet, därom bör inte dagtingas. Om FRG löser annan uppgift, t ex trafikreglering, ledningsstöd, förplägnadstjänst etc vid olika tillställningar – julmarknader, tävlingar med flera verksamheter – är detta övning för FRG och ger värdefull good-will för organisationen. Man skulle självfallet kunna tänka sig att FRG deltar i samverkan med MPS vid eftersök av någon person när plisen upphört med sitt sökande. Vi måste vara på det klara med att polisen inte kan avsätta resurser om beslutunderlaget talar för att personen är avliden eller finns på någon okänd plats i riket. Ska FRG delta tillsammans med MPS i någon form måste den organisationen spela med öppna kort. Åtminstone jag har haft svårt att värdera organisationen och dess ”ledning”. Men jag är ju bara en gammal relik på 73 år med förflutet från polisen, domstolsväsendet och advokatkåren, så jag må väl vara ursäktad. Många inlägg ovan som rör vårt eget förbund, CFF, är läsvärda. Vad menas med att vi blir tagna på sängen i en så komplex fråga som FRG i Nacka-Värmdö sysslat med tillsammans med polisen under 31 år och 57 skarpa uppdrag. Säkert finns det även andra FRG med bred erfarenhet i ämnet som kunnat stå till Förbundsledningens förfogande för råd i ämnet. Sakta i backarna förordas.

  För 8 år sedan · ·
 8. MPS har varit duktiga på att framträda i media, de har alltid framhållit sin egen förträfflighet, hur i hela fridens dar kan ni inbilla er att de ska ge Civil någon som helst reklam, för det är det ni i ledningen tycks tro. Jag har hitintills inte sett något som har visat att MPS skulle vara villiga att pruta på sin egen ställning i press och andra officiella sammanhang.

  Sen har vi det här med FRG:s resurser, de är underställda varje kommun som de har avtal med, det är kommunerna som har bistått denna verksamhet med material och kanske även med pengar. Kommunerna får inte inleda något som helst samarbete med en vinstdrivande organisation, för det strider mot kommunallagen. Eftersom revisionsberättelsen inom MPS är hemlig så är det ingen ideell förening, utan en vinstdrivande organisation.

  Det är vi medlemmar som ska lägga ned tid ideellt för att bistå MPS att skaffa sig utbildning gratis så de sen kan vara anställda med en inkomst. Vill de skaffa sig utbildning så får de betala den som alla andra i samhället får göra eller så får de bli medlemmar i Civil. Jag är helt emot att utbilda människor gratis som bara ser det som en födkrok, de som vi utbildar i dagsläget finns med i den egna organisationen och övriga betalar till Civil för sin utbildning. Det är inte rätt mot medlemmarna att köra över dem och att de på sin fritid ska bistå en organisation med kunskap och material, som antingen finns eller som ska anskaffas. Vem ska anskaffa det?

  För 8 år sedan · ·
 9. Läs gärna igenom dokumentet med frågor och svar på denna sida (Frågor och svar angående samarbetet), det rättar ut en hel del frågetecken. Sedan kan tilläggas att IF sponsrar Missing People med försäkring och att Missing People enligt egen utsago alltid kontaktar polisen och stämmer av/får grönt ljus innan de sätter igång en skallgång. Observera att signaturen ”ingalill” i flera inlägg inte är Inga-Lill på kansliet.

  För 8 år sedan · ·
  • Bäst att förtydliga jag är vanlig medlem och inte anställd på kansliet, trodde att det framgick av mina insändare.

   Nu till dig Anders, du säger att man får svar på frågorna man har, ja en del men en hel del ger ännu flera frågetecken. som det här med anskaffning av ytterligare material. Vem står för kostnaden av anskaffning av ytterligare material som små föreningar kanske inte har?

   MPS rekryterar bland allmänheten, så vem som helst kan gå ut på ett eftersök och detta sker när hemvärnet, frivillig resursgrupp och polis fortfarande har skarpt läge. Allmänheten är oftast inte utbildad i MSO och enligt polisen vill de ha endast utbildad personal. Detta för att inte skapa flera problem än de redan har, för att ta hand om 100 pers. som är outbildade krävs mycken kraft från dem som redan har fullt upp. Är det detta som vi ska samarbeta med, en skara som inte vill ledas, som inte är utbildade och som är ute snart snabbare än polisen. Vad kommer det att ge för reklam till Civil?

   För 8 år sedan · ·
   • Den som går skallgång behöver inte vara MSO utbildad. Det är ett stabsjobb. Viktigt vid MSO är att få rätt POD och att man kan karta. Här skulle ju de FRG:are som är utbildade kunna bistå som patrulledare. Finns det 10 FRG:are så kan de ju leda 100 MPS:are! Samverkan är nog en modell som bör nyttjas, inte konkurrens! Det främjar inte de anhöriga eller den som är försvunnen! Dom och Vi tankar är väl det sista Polisen också vill se. Det är ju därför de kallar in och välkomnar frivilliga. Jag tycker det vore bättre om Ni som kan hjälper de som inte kan så sökinsatserna blir optimerade.

    För 8 år sedan · ·
  • Stefan Larsson

   Jag förstår att förbundet har fått en massa FAQ,
   men svaren var ju mest goddag yxskaft.
   Vilket tydligt pekar på ett förhastat ogenomtänkt beslut.
   Kan man få ett rakt svar, vem ska betala bränslet, försäkring och skatt på
   t.ex. en ledningsbil som MPS vill låna?

   För 8 år sedan · ·
   • Det är inte bara bilar som det gäller utan vem ska betala mat som vi tydligen ska stå med och övrigt förbrukningsmaterial såsom färgpatroner, inplastning av kartor vid eftersök, vem ska betala allt det? Vi vill ha ett rakt svar och inga flera blå dunster!

    För 8 år sedan · ·
    • Vad gäller kostnader så har MPS lokalavdelningar sponsorer. Varken Civil eller FRG skall eller kommer stå några kostnader för MPS verksamhet vid insatser. Men det är just sådana här frågor som varje FRG organisation bör träffa sin lokala MPS organisation och reda ut.

     För 8 år sedan · ·
 10. Nu finns det facit i hand, ett alldeles färskt eftersök där civil var kallade av polisen, (vi har avtal med dem), där vi deltog med drygt 20 man i två dagar, Hemvärnet var också där med samma antal. Då dyker MPS upp och ser till att de hamnar i fokus hos reportrar och tv-kameror, det är det som de är bra och resten var väl inte lika noga. Egentligen är det inte de som ska uttala sig, det är polisens presstalesman som håller i media och det vet vi från Civil och Hemvärn, det är sånt man lär sig vid MSO-utbildningar och andra kurser.

  För 8 år sedan · ·
 11. Samarbetet med Missing People har precis inletts och som alla samarbeten så kommer en del saker att ta sin tid att utmejlsa. Efter hand kommer det även att finnas svar på de detaljfrågor som ställs i detta forum.

  För 8 år sedan · ·
 12. Hej på Er.

  Jag läser med spänning alla´s synpunkter och lär. Kommer här att försöka reda ut några fakta men också lämna min syn på detta samarbete.

  1. MPS får sina uppdrag från anhöriga som vill ha hjälp. Inte från Polisen i första hand. MPS tar alltid kontakt med Polisen innan någon aktivitet inleds. Detta för att inte riskera att ”klampa” in i pågående utredning eller börja leta efter någon som har skyddad identitet mm.

  2. MPS gör insatser såväl före som under men framför allt efter LSO (räddningstjänst). MPS ger inte upp utan fortsätter sedan att söka efter den försvunna personen genom att organisera frivilliga.

  3. Som FRG Ansvarig för Örebro såg jag möjligheten för medlemmarna inom FRG att få möjlighet att öva sina kunskaper och färdigheter tillsammans med MPS genom att bistå med stabsstöd men också aktivt delta i sök. Kommunen betalar givetvis inget för dessa insatser. Medlemmarna deltar frivilligt för att lära men framför allt för att hjälpa de anhöriga att få svar på frågan om vad som hänt den försvunne.

  Notera! Det är inte i egenskap av FRG utan som frivilliga och frivilligt.

  4. Det gäller givetvis att göra skillnad på vem som gör vad. Är FRG inkallat av Polisen så är det i FRG´s väst man verkar. Dock endast under LSO´n. I förundersökningsstadiet eller efter kan man inte verka i FRG om inte den aktuella kommunen vill betala vilket jag har svårt att tro. Det både kan och gör MPS, i samverkan med polisen.

  MPS håller arbetsplatsansvaret och försäkring för de frivilliga.

  För 8 år sedan · ·
 13. Varför inte se MPS som en möjlighet för de lokala föreningarna att få fler medlemmar, att som exempel tillsammans med MPS marknadsföra ”Hitta Vilse”, få fler medlemmar som kan gå utbildningar inom Civil (givetvis som civilmedlem). Nej jag kan som sagt inte annat än se möjligheter så länge man håller reda på sin roll.

  Vad gäller mediafrågan tror jag båda har mycket att lära av varandra. Hur man kommunicerar men också hur man marknadsför sin verksamhet.

  Jag tror (har ingen statistik på det) att om jag frågar 100 personer på byn där jag bor vad Civilförsvarsförbundet gör tror jag de har svårare att svara på det än om jag frågan 100 personer vad Missing People gör!

  Kan verksamheterna stötta varandra och hitta fler försvunna personer i en win-win situation tycker jag det bör uppmuntras.

  För 8 år sedan · ·
  • När det är skarpt läge, polisen är ute då kör vi ingen marknadsföring, vare sig Civil eller Hemvärn, men MPS gör inget annat, de får bråttom så fort de ser en kamera eller en journalist. Så fungerar det inte, visst ska vi ägna oss åt marknadsföring men inte under ett pågående eftersök, för där är det bara polisens presstalesman som har den rätten.

   Sen har vi en ypperlig instruktör som är ute och kör ”Hitta Vilse”, så det fungerar jättebra redan i dagsläget. Hon har varit ute på förskolorna och hon var ute under Vansbrosimningen, det är helt enkelt en jättduktig tjej och hon håller även de andra kurserna på skolorna. Om dessa MPS går med i civil som medlemmar återstår att se, jag tror fortfarande inte att detta är en bra idé.

   För 8 år sedan · ·
   • Tack för en intressant diskussion. Måste erkänna att det sitter långt inne men jag förstår faktiskt att du är skeptisk. Jag tycker dock detta spåret är så pass intressant så det är värt att provas. Som tur är återkommer jag till frivilligheten. Samtidigt som jag ändå vill poängtera att alla inte måste tycka lika! De som vill provar att samverka och de som inte tror på samverkan avstår helt enkelt. Sen låter vi framtiden utvisa huruvida det var bra eller dåligt.

    Om MPS:arna sen blir medlemmar också i Civil beror som jag ser det bara på vad de kan se för fördelar med ett medlemskap. Där får vi väl alla hjälpas åt !

    För 8 år sedan · ·
    • Glömde skriva att jag sagt vad jag tycker och är alltid tillgänglig på telefon om någon undrar något eller vill diskutera utanför detta forum. Jag nås på 0705-465456

     För 8 år sedan · ·
    • MPS:arna får samma fördelar som alla andra får, varken mer eller mindre, men jag tror inte att de vill gå in som medlemmar. De vill vara fristående och inte inrätta sig i leden, den diskussionen har jag redan tagit med några av dem, för den skull ska jag inte säga att alla är lika. För dem jag förde diskussionen med gällde frihet, utan regler, kunna dyka upp till ett eftersök utan att behöva bry sig i vad som är gällande praxis. Kunna rekrytera folk via FB, så vem som helst som har tid, kan komma med. Så fungerar det inte vid eftersök, man kan inte ta vem som helst från gatan för alla klarar inte av det. Tänk dig att vi letar efter en död person, alla klarar inte av att finna en död. Jag har varit med och letat efter försvunnen person som vi alla visste hade frusit ihjäl, hur många klarar det, av allmänheten. Eftersök kan pågå flera dagar, dygnet runt, med korta vilopauser där man får sova när tillfälle ges. Jag tror inte att alla klarar det, de som har utbildning har en fördel men man måste vara stark för att klara det här. Rekryterar men via FB, kan man få även de som aldrig skulle komma ifråga annars, du kanske förstår vad jag menar även om jag inte skriver det i klartext.

     För 8 år sedan · ·
     • Jag förstår precis vad du menar. Vad gäller utmaningarna är de många, inte bara de fysiska utan också de psykiska, eller kanske framför allt de psykiska!

      Vad gäller medlem eller inte så kan jag givetvis också ha fel i detta påstående men personligen tror jag att personer som ställer upp frivilligt i en organisation också kan ha och finna intressen av att delta i andra frivilligorganisationer. Jag själv är också medlem i vår Akutsjukvårdsgrupp med många spännande och i vissa fall utmanande uppdrag där vi stöttar andra föreningar genom att erhålla en beredskap vid olycksfall.

      Nog om detta nu, jag hoppas och tror att samverkan är framtiden för alla frivilligorganisationer där de på olika sätt kan stötta varandra genom sina kompetens- och verksamhetsområden.

      För 8 år sedan · ·
 14. Alex

  Bedrövligt att ha Missing People i Civil.Kommer inte att skita ner mej med dessa.
  Att inte förankra detta bland medlemmarna är skandal,men så är det väl när man inte har alla indianer i kanoten!!!!!!

  För 8 år sedan · ·
 15. Kurt Hagström

  Kurt Hagström
  Jag är verksam som ordförande i Civilförsvarsförbundet i Nacka-Värmdö. Jag är övertygad om att vi har mycket att vinna på att lämna sakliga argument i detta forum men försöka lägga band på oss om vi är upprörda. Självfallet bör vi ta ställning i sakfrågan och redovisa denna, men gärna motivera varför. Detta vinner vårt Förbund på.

  För 8 år sedan · ·
 16. Kurt Hagström

  Det vore bra för förståeelsen om vi kan enas om följande. Skallgång är ett synonymt ord för efterforskning av försvunna personer och är statlig räddningstjänst med polisen som huvudman, se 4 kap. 14 § polisförordningen (SFS 1998:1558) jämförd med 4 kap.
  4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och 4 kap. 11 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Skallgångskedja är däremot en av flera andra sökmetoder som används vid skallgång/efterforskning av försvunna personer.

  Att söka efter misstänkt avlidna personer är inte lagreglerat och är således inte räddningstjänst och det finns inte heller någon huvudman för företeelsen. Naturligtvis kan man vid sådant sök använda sig av sökmetoden skallgångskedja, men använd inte begreppet ”skallgång” i detta sammanhang för då blir det oreda i begreppsfloran.
  Att söka efter misstänkt avlidna personer är en stor humanitär insats för anhöriga till den försvunne, men som sagt skilj på begreppen.

  För 8 år sedan · ·
  • Visst räddningstjänsten kallas inte om det är sök efter en avliden person men en försvunnen person kan lika fullt vara död och den kanske inte dött på naturlig väg. Det är därför som polisen vill ha utbildad personal som vet hur de ska bete sig om en död anträffas under eftersöket.

   För 8 år sedan · ·
 17. Kurt Hagström

  Sök efter det polisen avslutat en räddningsinsats finns inte reglerat i lag eller förordning så polisen torde inte ha några synpunkter i den frågan, dock brasklappen
  om ett sök påbörjas nära i tiden efter polisens avslutning i terrängen – fortsatt aktiv bearbetning av uppgifter kanske sker av polisen.

  Sök som planläggs senare i tiden, kanske månader efter försvinnandet, när t ex isen försvunnirt, torde inte polisen ha några synpunkter på. Kontakt bör dock tas med polisen. Många gånger anträffas efterlysta personer avlidna av hundägare som rastar sin hund eller fritidsfiskare som hittar en avliden person i vassruggen. Naturligtvis anmäls ett sådant fynd regelmässigt till polisen som vidtar lämpliga åtgärder. Organiserat sök efter en sådan person kräver inte utbildade personer. Det är dock att föredra för att nå ett bra resultat – att finna den som är misstänkt avliden.

  Det använda ordet ”eftersöket” är något svårtolkat. Menas sök direkt i anslutning till polisens avslutade insats eller kan det avse längre tid efter insatsen?

  Naturligtvis kan anhöriga och vänner söka efter en person som misstänks vara avliden
  på platser som bedöms vara fruktbara efter en av polisen avslutad insats. Om andra personer kommer dem till hjälp är det fritt fram. Särskild utbildning kan inte krävas.

  För 8 år sedan · ·
  • Förlåt om jag varit otydlig, det ska naturligtvis vara sök och inte eftersök, när man letar efter försvunnen person när polisen och räddningstjänstens insats har upphört. Det är ofta då som anhöriga hör av sig till MPS, som utför sök efter försvunnen person.

   För 8 år sedan · ·
 18. Kurt Hagström

  Vad gäller förbundets avtal med MPS har jag för avsikt att belysa några punkter framöver. Först ut blir frågan om bistånd med transporter och då avser jag ttransporter med registrerade bilar,Bv eller släpvagnar.

  De FRG eller föreningar som har fordon, gåva från Försvarsmakten eller förvärvade på annat sätt, och har på ansökan hos Skatteverket fått befrielse från fordonsskatt då fordonet brukas i räddningstjänst eller övning i sådan verksamhet måste tänka på att inget uppdrag som MPS genomför är att klassa som räddningstjänst. Sådant fordon får alltså inte brukas vid samverkan med MPS. Det finns ett undantag, nämligen om MPS blir utkallade av räddningsledaren eller som vanligen är fråga om i vårt fall, av vakt-havande befäl på LKC eller av utsedd polisinsatschef, då utförs räddningstjänst och fordonet får brukas. Frågan är dock, som jag återkommer till senare, varför FRG eller en civilförsvarsförening först ska utbilda MPS:s medlemmar och därefter vara underställda MPS:s ledning och utföra uppdraget med fordon och materiel i MPS regi? I vårt fall med skattebefriade fordon får dessa inte brukas av enskilda medlemmar i FRG eller civilförsvarsförening, vilka har ägar- och brukaransvar, om medlemmen utför uppdrag i MPS regi. Även i övrigt får naturligtvis enskilda medlemmar inte bruka dessa fordon i annan tjänst än hos ägaren..

  För 8 år sedan · ·
 19. Kurt Hagström

  Det kan tyckas petigt att rätta vad en annan insändare anfört. Emellertid är det viktigt att vi förhåller oss till den lagstiftning/regelsamling som styr Förbundets verksamhet i kommunerna – det är just i kommunerna vår verksamhet bedrivs och Föreningarna intar en central roll vad gäller stöd till samhället vid kris genom FRG-konceptet. Det bör dock anmärkas att annan frivillig försvarsorganisation eller flera sådana organistationer i samverkan ”sätter upp” en FRG. Scouter, andra föreningar och enskilda personer kan också delta i FRG. I sist nämnda fall får dock kommunen svara för utbildningspengen. Det kan också vara medlemmar ur alla ovan nämnda organisationer som tillika är medlemmar i en FRG. FRG kan vara en egen juridisk person, dvs ideell förening med stadgar, styrelse etc. Nu till en av styrande lagar.

  Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor definieras ordet ”räddningstjänst” i
  1 kap. 2 §: ”Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. – Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-4 §§ utan att det inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka. – Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. – I denna lag behandlas endast sådana räddningsinsatser som avses i denna paragraf.” Detta är lagtexten som är styrande för
  bl a ”efterforskning av försvunna personer” som vi behandlar på denna sida.

  I 4 kap. 1-4 §§ i paragrafen ovan behandlar, vad gäller statens skyldigheter, följande:
  Fjällräddningstjänst – Polisen huvudman. Flygräddningstjänst – Luftfartsverket huvudman. Sjöräddningstjänst – Sjöfartsverket huvudman. Efterforskning av försvunna personer i andra fall – Polisen huvudman. Miljöräddningstjänst till sjöss – Kustbevakningen huvudman. Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen -
  Länsstyrelsen huvudman.

  Alla dess myndigheter har en räddningsledare som kan delegera uppgiften till annan tjänsteman.

  Märk skillnaden i orden ”räddningstjänst” och ”räddningstjänsten”. Med ordet ”räddningstjänsten” avses regelmässigt den kommunala enhet som svarar för den räddningstjänst som enligt lagen åligger en kommun att ansvara för.

  När polisen utför efterforskning av försvunna personer – sedan Hedenhös i folkmund benämt ”skallgång” (avser ej i första hand metoden skallgångskedja – ”gå skallgångskedja” är ett adekvat uttryckssätt, men inte ”gå skallgång” – bättre uttryckt är i stället ”genomföra skallgång”. Vilken metod som används, eller vilka metoder i samma sök som brukas är en helt annan sak.

  Tyvärr långt inlägg men sannolikt behövligt för förståeelsen av vad som skrivs på denna sida. Även det som skrivs nedan är viktigt.

  Polisen har enligt lagen att göra en intresseavvägning mellan bl a behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Vidare ska beaktas enligt 4 kap. 4 § LSO (lagen om skydd mot olyckor) ”- – - efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa. (Misstänks att personen t ex är avliden åligger det polisen enligt lagen att avbryta insatsen. Många gånger en delikat uppgift, men den måste göras av polisen enligt lagen. Om vi ställer upp ideellt och inte begär ersättning för vår insats mer än om insatsen utförs under arbetstid och arbetsgivaren gör löneavdrag, kanske polisen är mer benägen att utsträcka söket i tiden med hänsyn till kostnadsaspekten som upptas som ett rekvisit i lagen, ”kostnaderna för insatsen”. Misstänks på goda grunder att personen som är borta har avlidit eller bedöms kanske befinna sig på annan ort ska den polisiära räddningsinsatsen avbrytas.

  Slutligen: Polisens insats hänförs till statlig räddningstjänst som kommunen inte har något ansvar för. Emellertid torde, som tidigare sagts på denna sida, kommunen inte ha något att erinra mot om FRG bistår polisen i deras arbete. Avtal med kommunen om att FRG även får utnyttjas av statliga räddningsledare, statliga aktörer, kan självfallet träffas. Händelsen sker ju inom en kommuns intresseområde, även om kommunen inte har något självständigt ansvar för insatsen.

  Absolut slutligen: Räddningstjänsten i en kommun torde väl kunna biträda polisen i ett eftersök om andra förstärkningsresurser saknas – det lilla barnet – mörkret börjar falla – så även temperaturen – alltså mycket bråttom att hitta barnet. Alla krafter är där välkomna – men de ska ledas av polisen och utföra de uppgifter som de mäktar med hänsyn till utbildning, utrustning, egen ledning och underhåll mm. Allt för att vara en ”självgående” förstärkning åt polisen och till och med kunna bjuda polisen på typisk marktjänst såsom: förplägnad, förläggning (avslappningsplats) och transport. Detta leder till att polisens insats blir mer uthållig och kapaciteten höjs väsentligt. Förbundet bör kraftsamla på denna uppgift i här aktuell fråga – personeftersök.

  För 8 år sedan · ·
 20. Kurt Hagström

  Flera medlemmar har kontaktat mig i fråga om skattebefrielse för fordon som brukas av FRG eller någon civilförsvarsförening. De kände inte till den möjligheten. Se ovan om inlägget som rör transporter åt MPS.
  Svar: Enligt 2 kap. 3 §, som gäller untantag från skatteplikt, stadgas att ”Skatteverket skall efter ansökan från den som är skattskyldig för ett fordon besluta om befrielse från skatteplikten för fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse från skatteplikt får dock inte medges för personbilar och inte heller för sådana bussar eller lastbilar med skåpkarosseri som har en skattevikt av högst 3 ton.”

  Det var lagtexten. Skatteverket har på den blankett som ska användas närmare utvecklat förutsättningarna för skattebefrielse. Där anges att övning och utbildning i räddningstjänst är att hänföra till kravet ”uteslutande eller så gott som uteslutande i räddningstjänst”. FRG som bistår kommunen, räddningstjänsten i kommunen eller någon statlig aktör som utför räddningstjänst, t ex polisen som utför efterforskning av försvunna personer kan således ansöka om skattebfrielse för fordon som används i detta syfte; t ex transport av släckmateriel mm, transport av materiel för förläggning- eller förplägnad. Härutöver kan fordonet brukas max 100 h per år för annat ändamål.
  Notera att det avses räddningstjänst under akutskedet, dvs när lagen och skydd mot olyckor är tillämplig, ej till exempel eftersläckning, sanering etc. Att övning och utbildning i sådan tjänst omfattas av lagens undantag är att tänka på; till exempel trafikreglering, upprättande av skadeplatsbelysning etc – dvs många områden som vi kan bistå räddningstjänsten eller de statliga aktörerna med. Att övning och utbildning omfattas av undantaget är mycket bra eftersom skarpa händelser är sparsamma (som väl är).

  Detta inlägg rör indirekt den fråga som är aktuell på detta forum men får också ses som en upplysning om möjlighet att få skattebefrielse för våra bilar. En del fordon är dock redan skattebefriade enligt regeln om veteranfordon. Om kommunen står som ägare till fordonen kan kommunen ansöka om befrielse.

  För 8 år sedan · ·
 21. Kurt Hagström

  Laghänvisningen om skattebefrielse avser: 2 kap. 3 § Vägtrafikskattelagen (SFS 2006:
  227). Gå in på Skatteverkets hemsida och klicka er till Blanketter A-Ö och klicka fram den blankett som rör skattebefrielse — räddningstjänst. Ursäkta missen.

  För 8 år sedan · ·
 22. Hepps

  Nu sjönk mitt förtroende för civil kan jag säga. Hoppade av min del av Missing people när det uppdagades att dom behövde så mycket pengar för att bedriva verksamheten, och all den tvivelaktighet som framkommer i vissa forum om denna sk förening….

  För 8 år sedan · ·
 23. Lars

  Denna fråga måste lyftas på Förbundsstämman.

  För 8 år sedan · ·
 24. Danne

  Som vanlig människa blir jag uppriktigt sagt upprörd över hur ni ”civilare” anser er ha ensamrätt på detta. Sluta pinka revir och se till att får saker gjort istället. Om Civil hade lyckats samla 800 personer inom 30 min för en skallgång hade denna situation aldrig uppståt! Flera av mina vänner som arbetar inom såväl Räddningstjänst, Ambulansen, Polisen, Väktare och Försvarsmakten medverkar på sin fritid på MPS skallgångar så kunnig och utbildad personal har MPS gott om. Den här diskussionen är rent pinsam. Skäms!

  För 8 år sedan · ·
 25. Kurt Hagström

  Danne, det handlar inte om att pinka in revir. Naturligtvis står det fritt för andra organisationer att bistå polisen vid t ex eftersök av försvunna personer. Det är polisen som avgör detta och inte vi ”civilare”. Polisen avgör också om det är lämpligt att engagera personer som inte är utbildade vid ett eftersök. I bland kan detta vara lämpligt om tillräckliga ledningsresurser finns tillgängliga, vädret är hyfsat och terrängen lättarbetad.

  Det är viktigt att notera att vi i denna spalt endast berör akutfasen i ett eftersök, det vill säga när lagen om skydd mot olyckor är tillämplig, då verksamheten leds av polisen.

  Att Civilförsvarsförbundet i ”akutlägen” ska bistå MPS med materiel, annan utrustning
  och personellt ska delta i eftersök av försvunna personer under MPS ledning är svårbegripligt. Vi bygger upp FRG i landets alla hörn. Personeftersök är en klart lämplig uppgift för FRG. Personeftersök är också en företeelse som statistiskt förekommer i viss omfattning i hela landet under året och FRG kan således komma att engageras i sådant arbete. Det innebär att FRG får delta i så kallade skarpa uppdrag i viss frekvens och därmed skaffa sig behövlig erfarenhet i sådana uppdrag. Detta är viktigt för ledningen för FRG att få utveckla denna kompetens i egen organisation. FRG har också kompetens att ta emot spontant tillkommande frivilliga – 30-minuters-metoden. Det gäller alltså för förbundet att utveckla FRG och ta tillvara vår kompetens och tillgång på materiel inom egen organisation.

  Civilförsvarsförbundet kan naturligtvis bistå MPS med utbildning på samma grunder som gäller för andra organisationer som vill ta våra tjänster i anspråk.

  Att söka efter en avliden person är en helt annan sak och är till stor nytta för anhöriga till den som har försvunnit. Det är dock inte ”räddningstjänst” och kan planläggas på ett helt annat sätt än under ”akutfasen”. Lämpligt väder kan avvaktas och tidpunkten för arbetet kan fastställas många dygn i förväg och kungöras i sociala media. I sådant uppdrag kan självfallet enskilda medlemmar i förbundet delta under ledning av MPS. FRG bör dock vara till för akuta händelser i samhället och utföra arbetet under ledning av räddningsledare eller kommunledning.

  För Civilförsvarsförbundet – FRG – bör den huvudregeln gälla att vi utför akut uppdrag under polisens ledning och att vi själva leder egen personal i detta arbete. Vi profilerar oss inte själva under sådant uppdrag. Vi är en kugge i polisens arbete och polisens presstalesman sköter kontakten med massmedia. Vi tar inte heller kontakt med anhöriga. Det är polisens uppgift.

  Diskussionen är nödvändig för att klara ut rollfördelningen mellan akuta insatser där liv bedöms kunna räddas och insatser för att finna en bedömd avliden person. Det är inte pinsamt.

  För 8 år sedan · ·
 26. Kurt Hagström

  Jag avslutar mitt inlägg med följande reflektioner.
  Att anhöriga till personer som försvunnit ”anmäler” försvinnandet när det är färskt till en frivillig organisation kan medföra problem även om försvinnandet också anmäls till polisen. Det bör vara så att anmälan sker till den organisation, polisen, som har att handlägga frågan enligt gällande lag. Detta bör inarbetas hos allmänheten och det kan vara kontraproduktivt av en frivillig organisation att erbjuda parallell anmälningsväg. Polisen tar genast upp en anmälan och utför de omedelbara åtgärder som bedöms akuta genom att beordra polispatruller för närmare undersökning. Detta viktiga inledningsskede bör inte ”störas”. Med dubbla anmälningsställen finns risken att anhöriga väljer att först ta kontakt med MPS och värdefull tid går till spillo. Det finns även en risk att en nära anhörig som är gärningsman utnyttjar MPS i egna syften.
  Under alla omständigheter bör Civilförsvarsförbundet i akutskeden samverka med den kommunala eller statliga aktör som har att svara för händelsen. Det är en sådan samverkan som ska byggas upp och inövas av våra FRG. FRG kan således bistå polisen med förplägnad och annan så kallade marktjänst och självfallet delta i eftersök med utbildad personal om den förmågan finns. Naturligtvis kommer sådant bistånd även MPS till del om organisationen lyder under polisinsatschefen under akutdelen av ett försvinnande.

  För 8 år sedan · ·
 27. Stefan Larsson

  För fyra månader sen pratade jag med Peder S om min misstro till styrelsen på MPS
  och han lovade återkomma med alla protokoll, kallelser, årsmöte o.s.v.
  jag väntar fortfarande.
  Pratade även med ”Mudde” som lovade se till att årsmötesprotokoll och årsredovisning blev tillgängliga. Tycker Civil ska avbryta samarbetet innan MPS kraschar och drar med sig Civils goda namn i skiten.

  För 8 år sedan · ·