Civilförsvarsförbundets akutgrupper

Civilförsvarsförbundets akutgrupper, som kvalitetsäkras genom att de måste följa de riktlinjer som förbundsstyrelsen har antagit för verksamheten, gör skillnad för människor som skadas i samband med framför allt sportsliga evenemang av olika slag. Skador kan drabba både utövare och åskådare.

Akutgrupperna, som för närvarande finns i Östergötland, Blekinge, Kristianstad, Västra Götaland, Värmland och Örebro, gör omvittnat betydelsefulla insatser med väldigt nöjda arrangörer som uppdragsgivare.

En kommentar på “Civilförsvarsförbundets akutgrupper

  1. Vi är dock fler som gärna vill ha akutgrupper. När är nya handledningen klar?

    För 7 år sedan · ·