”72 timmar”

”72 timmar” heter den informationssatsning som Civilförsvarsförbundet nu förbereder. 72 timmar är förbundets svar på den informationssatsning under år 2014 som regeringen gett MSB i uppdrag att genomföra för att höja allmänhetens krisberedskap. MSB:s slutliga beslut väntas fattas idag, fredagen den 13 juni. Det är inte en dag för tidigt med tanke på att halv året snart har passerat och Sverige har sommar.

”72 timmar” är lika med tre dygn. Det är det tidsperspektivet informationssatsningen har. Om medborgarna i stor utsträckning klarar sig själva den första tiden under en uppkommen kris har det stor betydelse. Det ger ansvariga samhällsorgan en väsentligt bättre möjlighet att väga av behoven mot resurserna jämfört med om många människor skulle stå handfallna från första stund.

”72 timmar” har formatet fysiskt möte under ungefär en timme. Civilförsvarsförbundet har valt detta utifrån att det är genom att möta och kommunicera med medborgarna som informationssatsningar får den bästa effekten.

Nu satsar Civilförsvarsförbundet hårt för att höja medborgarnas krisberedskap.

”72 timmar” som gör skillnad!

 

En kommentar på “”72 timmar”

  1. Pingback: 72 timmar hanns inte | Jan Nilssons blogg