På plats i krisområdet

Tillsammans med Leni Björklund, förste vice förbundsordförande i Sveriges Civilförsvarsförbund, besökte jag under onsdag eftermiddag och kväll det område i Västmanland som drabbats av den stora skogsbranden, dvs. för att inte hindra den pågående brandbekämpningen höll vi oss i vid sidan av själva branden. Vi besökte ledningscentralen i Ramnäs i Surahammars kommun, kommunhuset i Fagersta där frivilliga arbetar för dem som evakuerat och därmed lämnat sina hem samt dessutom det centrum för mottagning av spotanfrivilliga som upprättats i turistbyrån i Svartådalen, som ligger i Sala kommun.

Syftet med besöket var att på plats ta reda på om det finns behov som Civilförsvarsförbundet från central nivå kan bidra med i det akuta skeendet. Branden var igår fortfarande inte helt under kontroll och beroende på bl.a. väderutvecklingen kunde den då på nytt få ett våldsamt förlopp. För senare utvärderingar behövde vi också själva få ”en bild” av krishanteringen genom att lyssna till och prata med framför allt frivilliga inom FRG.

Många samtal blev det. Alla lämnade ett och samma bestämda avtryck hos Leni och mig: Människor är engagerade och kompetenta och FRG gör stor skillnad i krishanteringen!

Förutom alla frivilliga fick vi också tillfälle att prata med företrädare för länsstyrelsen (både i Västmanland och intilliggande län), kommunföreträdare, företrädare för ledningsstaben, räddningstjänsten och andra.

Nu är det inte tiden för att recensera och utvärdera insatsen. Nu måste alla krafter samordnat läggas på att fortsatt skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö. Det är medborgarna i området det handlar om. Men i ett senare skede kommer denna skogsbrand att vara en värdefull erfarenhet för många.

2 kommentarer på “På plats i krisområdet

 1. Hoppas att Civilförsvarsförbundet använder den insats som nu utförts av FRG gruppen i kommande rekryteringssammanhang och för att väcka sovande FRG verksamheter.

  För 7 år sedan · ·
 2. Lars Jönsson

  Hej Anders!

  Känns hoppfullt att se alla FRG:are i arbete kring den tragiska branden i Västmanland och bra att du och Leni åkte ut och informerade er om läget. Hälsa till alla kamraterna där ute!
  Brandröken kändes in till Uppsala så jag återstartade mitt medlemskap igen i Riks SCF och sände en gåva till arbetet kring branden. Två enkla saker vi vanliga medborgare kan göra för att stödja hjälpinsatserna på distans! Viktigt arbete ni utför!

  Med vänlig hälsning, Lars Jönsson, Uppsala.

  För 7 år sedan · ·