Samverkan är inget Columbi ägg

Ett grepp som samverkan är lätt att ta till som en lösning på än det ena, än det andra i offentligt finansierad verksamhet. Om vi  (eller oftare ni, dvs.några andra) ”bara” samverkar så …

I verkligheten är det svårt att säga att man inte vill samverka. Ingen vill ju framstå som motsträvig? Men samverkan är krävande och innebär, inte minst, att de som samverkar både måste ge och få till förmån för ett uttalat behov eller syfte. Därför är det bra om ansvarsförhållanden beskrivs på ett tydligt och gripbart sätt så att samverkansbehovet därmed inte blir större än nödvändigt. De samverkansbehov som fortfarande kvarstår kan förhoppningsvis hanteras bättre. Utrymmet att skylla på varandra minskar samtidigt.

Alltså: Tydliggör syfte och mål med samverkan. Klara ur vilken produktion parterna ska bedriva i samverkan. Givet detta kommer också resultaten att nås bättre – till fördel för medborgarna. Det är i alla fall min uppfattning.

 

 

2 kommentarer på “Samverkan är inget Columbi ägg

 1. Hej Anders M!

  Önskemål om förlängd kampanjtid för ”72 timmar”

  Den 14/8 2014 utbildades inom Västra Götaland 18-20 informatörer för

  infoprojektet 72 timmar (72h). Den 26 september hölls de första träffarna,

  med Medborgarskolan i Uddevalla. De mottogs mycket positivt.

  Intresset bland övriga, t ex Studiefrämjandet, ABF, Frivilligcentrum fl är stort. Rent av angeläget.

  Här föreligger ett litet aber. Föreningar och organisationer i Uddevalla

  lägger just i dagarna sina vårprogram och vill gärna ha 72h som programpunkt.

  Därför anhåller vi om att kunna erbjuda en förlängd tid under första kvartalet/halvåret 2015.

  Statistiken visar att det blir svårt att uppnå målet 25.000 deltagare under 2014, efter att drygt

  11.000 redovisats nyligen.

  Vi informatörer skulle gärna se att vi kan tillmötesgå efterfrågan på 72h och därmed

  bidra till att budskapet får ytterligare spridning.

  Med bästa hälsningar!

  Marta Göransson och Lars Hartelius

  Civilförsvarförbundet Uddevalla.

  För 6 år sedan · ·
 2. Hej! Här kommer svar från Anders M. Mejlar det även till dig:

  Civilförsvarsförbundet förfogar tyvärr inte över detta. Det är regeringen som genom MSB angett tidsramen. Men vi ska fråga om möjligheten. Vi har emellertid ingen förhoppning om ett positivt svar. Hälsningar /Anders M.

  För 6 år sedan · ·