Civilförsvaret_72h.003.indd

Nätutbildning i krisberedskap

Nu finns en grundläggande nätutbildning i krisberedskap på vår hemsida. Med en timme till övers och med en enkel inloggningstjänst kan du nu ta del av hur du klarar dig bäst vid en kris i och utanför hemmet.

Yvonne Norrgård, verksamhetsutvecklare på Civilförsvarsförbundet, hoppas att nätutbildningen ska nå ut till många människor.

– Alla behöver kunna grundläggande krisberedskap för att klara sig under de första 72-timmarna, säger Yvonne Norrgård.

Civilförsvarsförbundet vill, genom 72-timmar-kampanjen, stärka den enskildes förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris.

Ställ dig själv frågorna:

  • Vet du vad som förväntas av dig som privatperson i en krissituation?
  • Känner du till grundbehoven?
  • Känner du till krishanteringssystemet?

Vi lär dig!

Gå in på nätutbildningen:

http://www.civil.se/natutbildning-72-timmar/