”72 timmar”: Målet har nåtts!

I praktiken har vi inte ens haft ett halvår till förfogande. MSB:s beslut med uppdraget till Civilförsvarsförbundet kom strax före midsommar och under sommaren förstår de flesta att medborgarna i första hand vill ägna sig åt annat än förberedande krisberedskap.Uppdraget skulle vara genomfört under år 2014.

Nu kan jag konstatera att målet har nåtts: 25 000 personer har rustats att förbättra sin krisberedskap och de har  därmed förbättrat sina möjligheter att klara de kriser som kommer.

Uppdraget har kunnat genomföras tack vare Civilförsvarsförbundets decentraliserade organisation med engagerade och kompetenta informatörer. Yvonne Norrgård på förbundskansliet har varit projektledare, men det är många krafter som bidragit till resultatet. Ett stort och varmt tack till er alla!

Webbversionen av ”72 timmar” kommer att vara tillgänglig även efter årsskiftet.

En kommentar på “”72 timmar”: Målet har nåtts!

  1. Fantastiskt jobb av oss alla! En mycket bra julklapp och en bra början på 2015!
    Åsa Backman

    För 6 år sedan · ·