Informationssatsningen ”72 timmar”, lite statistik

Slutresultatet dröjer ytterligare några dagar, men jag kan redan konstatera att Civilförsvarsförbundets informatörer på kort tid har genomfört drygt 2800 krisberedskapsinformationer, varav cirka 600 i digitalt format, med sammanlagt närmare 30 000 deltagare från Norrbotten till Skåne, dvs. över hela Sverige. Det är siffror som tydligt visar på förmåga!