Ett klarläggande om FRG

Jag har på senare tid stött på uppfattningen att Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en egen organisation som man är medlem i. Så är inte fallet. FRG är benämningen på det koncept som syftar till att strukturera personresurser från olika frivilligorganisationer till kommuners och länsstyrelsers funktioner i samhällets krisberedskap. Man ingår i FRG antingen som medlem i någon frivillig försvarsorganisation, en annan ideell organisation eller som spontanfrivillig. I det senare fallet ställer personen upp tillfälligt vid en specifik behovssituation. Visserligen används uttrycket FRG-medlem, men det betyder inte medlemskap med den innebörden som vi menar när man är medlem i en ideell organisation.

En kommentar på “Ett klarläggande om FRG

  1. Lisbeth Brevig

    är det inte viktigt att klargöra vilka villkor som gäller från msb?
    Dels att staten (msb) finansierar grundutbildningen för FRGmedlem, dels att en skriftlig förfrågan om denna utbildning kommer från en kommun som har ett avtal om FRG, dels att deltagarna är beredda att skriva ett personligt avtal med berörda kommun och dels att de som ska ingå i en FRG och få del av de statliga medel för grundutbildningen måste vara med i en frivillig försvarsorganisation?!

    För 6 år sedan · ·