Individens eget ansvar vid krissituationer

Förbundsordförande Sven Lindgren uttalar sig i Rapport om individens eget ansvar vid krissituationer:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/alla-har-eget-ansvar-vid-kriser