Satsning på Landräddningen i Gävle

Läs mer Gävle kommuns satsning på Landräddningen:

http://www.gavle.se/Kommun–politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Omsorg–hjalp1/Landraddningen/

Du hittar mer om Landräddningen på www.civil.se på följande länk: http://www.civil.se/landraddningen/