Ett ljus har tänts i tunneln!

Jag har länge framhållit att frivilligresurserna måste finnas med i sammanhanget av övriga samhällsresurser för att resultaten ska bli så bra som möjliga. Det behövs en samsyn om behov och möjligheter. Därför är det glädjande att det i regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 står följande:

”Det finns behov av att analysera vilka ansvarsområden och vilka uppgifter inom civilt försvar och krisberedskapen som bäst kan mötas av frivilliga krafter. Utifrån en sådan analys bör sedan en målsättning för frivilligt engagemang i anslutning till samhällets säkerhet kunna formuleras.”

Insiktsfullt!

En kommentar på “Ett ljus har tänts i tunneln!

  1. sverker

    man måste alltid vara förberedd på oväntade katastrofer. tex finns det en vulkan i sydvästra Tyskland, Eiffel som enligt vulkanologerna har utbrott ungefär vart 10.000:e år.
    det har nu gått den tiden sen det senaste. det värsta är naturligtvis kärnvapen och kärnreaktorer. Tjernobyl är ett skräckexempel och där behövs en ny sarkofag – tydligen har man lyckats få fram pengar nu – det är 15 mil norr om Kiev…..visste ni att Sverige var det enda land i världen som hade skyddsrum åt alla, varenda en under kriget?

    För 6 år sedan · ·