35 220 timmar!

Till och med den första januari i år har FRG genomfört 35 220 timmar i samband med flyktingmottagandet.Under december och januari tillkom det 15 165 timmar till de 20 055 timmar som var resultatet fram till och med november förra året. 35 220 timmar motsvarar cirka 18 helårsarbetande personer.

Mycket bra jobbat!

2 kommentarer på “35 220 timmar!

  1. Fantastiskt!

    För 5 år sedan · ·
  2. Det finns mycket att göra än, behovet är enormt. Men stolt blir man att läsa om FRG!

    För 5 år sedan · ·