Beslut om återbetalning kontraproduktivt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska återbetala del av medel som erhållits ur 2:4-anslaget för 2014. Civilförsvarsförbundet anser att beslutet är kontraproduktivt och ger ökat administrativt arbete som tar resurser från verksamhet som gör skillnad. Läs mer om Civilförsvarsförbundets syn på MSB:s beslut: Länk.

2 kommentarer på “Beslut om återbetalning kontraproduktivt

 1. Hej. MSB:s beslut är naturligtvis olyckligt för oss. Att förbundsstyrelsen beslutat att avstå arvoden är en självklarhet när vi ute i landets styrelser till största del inte tar ut arvoden på sin höjd bilersättning. Förbundsstyrelsens sammansättning består i dag av fd politiker och aktiva politiker som skulle öppna dörrar för oss, så i detta läge är det väl dax att de börjar agera eller är det som det brukar med politiker, mycket snack och lite verkstad. Med Vänlig Hälsning Avgående Distriktsordförande Lars Blomqvist Västerbotten

  För 5 år sedan · ·
 2. Hej Lars! Ett mindre arvode har fram tills nu utgått till ledamöterna i FS plus kostnadsersättning, på samma sätt som när du själv satt i FS. Arvodet beslutas av förbundsstämman. I samtal mellan ledamöter kom frågan om arvodet upp och alla var överens att avstå arvode från och med sittande möte med tanke på det ekonomiska stålbad förbundet genomgår. De politiker/tidigare politiker som sitter i styrelsen är verkligen med och drar. Jag kan naturligtvis inte gå in på detaljer men min personliga uppfattning är att de gör ett mycket bra jobb. Tillsammans bidrar hela styrelsen i arbetet för att få till en förändring av det okloka beslut som togs av några myndigheter när de gjorde om organisationsstödet för frivilliga försvarsorganisationer; från 2011 förlorade Civilförsvarsförbundet 65 procent av organisationsstödet. Resurserna flyttades från civil krishantering till militär krishantering. Man glömde bort alla de människor som inte vill bära vapen eller som saknar svenskt medborgarskap men vill dra sitt strå till stacken i den svenska krisberedskapen. Sedan dess har Civilförsvarsförbundet, både förbundsstyrelse och tjänstemän, arbetat hårt på alla sätt för att få till stånd en ändring. Civilförsvarsförbundet fyller en viktig funktion i den svenska krishanteringen och vi fortsätter enträget arbeta för en förändring av organisationsstödet. Läs mer i de dokument som ligger upplagda på http://www.civil.se/pressopinion/:
  Frivilliginsatser är inget självspelande piano men ger bra utväxling för samhället
  Skrivelse till inrikesminister Anders Ygeman
  Frågor och svar kraftigt försämrad ekonomi

  Anders J Andersson, kommunikationsansvarig

  För 5 år sedan · ·