Civilförsvarsförbundet vidtar kraftfulla åtgärder för att säkra verksamheten

Civilförsvarsförbundet har drabbats hårt av den nya organisationsstödsmodell som infördes 2011. Över en natt tappade förbundet 65 procent av organisationsstödet. Efter även lägre uppdragsvolym av de statliga uppdragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har intäkterna minskat ännu mer. Detta tillsammans med krav från MSB på återbetalning av uppdragsmedel för 2014 gör att Civilförsvarsförbundet måste vidta kraftfulla åtgärder för att rädda verksamheten. I det inriktningsbeslut som förbundsstyrelsen fattat, ingår MBL-förhandlingar om att minska personalorganisationen med drygt hälften av de 18 medarbetarna. I samband med detta har Civilförsvarsförbundet tillställt inrikesminister Anders Ygeman en skrivelse där förbundet redogör för den uppkomna situationen.

Skrivelsen till inrikesministern och frågor och svar hittar du här under ”De senaste  debattartiklarna/skrivelserna/remissvaren”.

5 kommentarer på “Civilförsvarsförbundet vidtar kraftfulla åtgärder för att säkra verksamheten

 1. Pingback: Civilförsvarsförbundet bantas | Min tanke i en tanke

 2. Vart finns min kommentar . Eller vad är det frågan om?

  För 5 år sedan · ·
 3. Hej Lars!
  Din kommentar ligger där du skrev in den: http://www.civil.se/blog/2016/03/09/beslut-om-aterbetalning-kontraproduktivt/#comment-1739
  Alltså under ett blogginlägg, som jag skrivit, på förstasidan av civil.se.

  För 5 år sedan · ·
 4. Bättre sent än aldrig. Bra inlaga till ministern men borde kommit för 2 år sedan. Konsekvenser för regional och lokal nivå borde lyfts fram. Förstår inte hur MSB tänker?

  För 5 år sedan · ·
 5. Ända sedan 2010 har Civilförsvarsförbundet gett uppmärksamhet åt sättet att fördela organisationsstöd på, vilket innehåller allvarliga systemfel, som tillämpas från 2011. Överklaganden till regeringen har gjorts två gånger, utan resultat. Både myndigheter, regering och riksdag har uppmärksammats på olika sätt, ofta med visad förståelse, men ändå utan resultat. Civilförsvarsförbundet har lagt mycket energi och tid på att visa hur effekterna blir. Först nu medger MSB fel i sättet att fördela organisationsstöd. Parallellt har myndigheten infört en styrning av uppdragsverksamheten som saknar motstycke. Handlingsfriheten har blivit extremt begränsad. Myndigheten har i praktiken kopplat ett järngrepp om de frivilliga försvarsorganisationer som samtidigt inte har organisationsstöd och uppdrag från Försvarsmakten. I fjol fick Civilförsvarsförbundet knappt 5 mnkr i organisationsstöd. Samma år fick Försvarsutbildarna drygt 14 mnkr i motsvarande stöd. Fördelningen har ingenting med verksamhetens betydelse för samhället att göra.

  För 5 år sedan · ·