Datum spikat för Krisberedskapsveckan 2018

72timmar_web_3

Nu laddar Sverige inför Krisberedskapsveckan 2018, vecka 22 (28 maj-3 juni). Lägg gärna in dessa datum i era föreningars kalendrar redan nu. Med Civilförsvarsförbundets information 72 h och MSB:s ansats kommer vi att fortsätta att påminna om händelser som kan drabba vårt samhälle oavsett årstid.- Det kommer att ordnas kampanjaktiviteter utomhus vilket är ytterligare ett skäl till att Krisberedskapsveckan äger rum på försommaren, menar MSB.Läs mer på MSB.se