Handlingar till förbundsstämman upplagda

Alla handlingar till årets förbundsstämma 14-15 oktober är nu upplagda på hemsidan. Du kan läsa dem på följande länk: http://www.civil.se/medlemmar/forbundsstamma/