Morgan Johanssons tal

Morgan Johansson talar på Folk och Försvar Rikskonferens gällande Bekämpning av terrorism, Försvar, Civilt försvar, Krisberedskap, Rättsväsendet. ”Det talade ordet gäller”.

Sälen, 16 januari 2018.

Ta del av hela talet på regeringen.se