Har du skaffat dig kunskap om totalförsvaret?

Gör webbutbildningen via MSB.

Klicka på länken för att komma till utbildningen.

Webbutbildning Är du en del av Sveriges totalforsvar?