Vad är en FRG?

Den frivilliga resursgruppen FRG, är den mänskliga extramuskel som kommunen har att ta till vid en större samhällsstörning.

Alla kommuner kommer förr eller senare att drabbas av en samhällsstörning eller rent av en krissituation. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och kan aktiveras med kort varsel. FRG, består av utbildade, tränade och kvalitetssäkrade personer. I en FRG  kan flertalet av kommunens invånare på något vis ingå.  

Inom en FRG finns det en FRG-ansvarig som utses i samråd med kommunen och fungerar som länk mellan kommun och FRG. Hos denna person finns ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den frivilliga resursgruppen.  Kommunen avgör när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. Kommunen tecknar avtal med de enskilda resurserna.

johnny-hansson-frgansvarig-jarfalla

Johnny Hansson arbetar till vardags med säkerhet och brandskydd.

Nybliven FRG-ansvarig i Järfälla är Johnny Hansson. Han säger att  den viktigaste kompetensen för en FRG-ansvarig är att kunna lyssna och fördela ansvar, men också att skapa förutsättningar för oss att lösa uppgiften på bästa sätt.

-Jag tror att jag har förmågan att få folk att engagera sig och att jag kan få ut det bästa av samtliga resurser utifrån uppdragets behov. Framförallt är en nära samverkan med kommunen viktig. Det är viktigt att vi är lyhörda för vad just vår kommun har för förväntningar på oss och i Järfälla finns idag ett väl upptrampat samarbete mellan kommunen och  företrädare inom FRG.

malin-grentzelius

När Malin Grentzelius inte är FRG-ledare arbetar hon som fältassistent

En FRG-ledare är den person som är utsedd att leda FRG under insats. I en FRG bör det finnas flera personer med kompetens som FRG-ledare. Malin Grentzelius har sedan ett år tillbaka den rollen i  Upplands Bro kommun. Hon har fortfarande inte hunnit leda någon insats eftersom hon är så pass ny, men tror att en av hennes styrkor i fdramtida insatser är att hon har jobbat länge med människor och besitter en stor uthållighet  eftersom hon ofta mött dem i olika stadier av livet.

-Det roligaste är att träffa alla människor och få nya kunskaper från varje händelse eller  övning. Men också att vara med och kunna påverka. Nu till exempel försöker jag locka ungdomar in i vår verksamhet genom sommarkurser eftersom vi behöver föryngra oss.

Men en FRG vore ingenting utan sina FRG:are. Alla kan bli en FRG-resurs inom sin kommun om de känner att de kan ta egna initiativ, har improvisationsförmåga och flexibilitet. En FRG-resurs behöver också ha förmåga att förmedla, ta emot information, få kontakt med människor i kris och har bra lokalkännedom i sitt närområde. Sist men inte minst behövs en viss stresstålighet.

Sten Angren är nybliven FRG-resurs i Piteå. Efter 45 år i arbete inom olika positioner i Vägverket/SVEVIA är han nu pensionär. Första tanken på att söka sig till FRG kom när Piteå hade SM-veckan för några år sedan, med en rad vintersporter, där hans hustru var involverad i arrangemanget. Han nämner också olika introduktionskurser som anordnats av Civilförsvarsförbundet, där han kommit i kontakt med andra engagerade och trevliga personer med olika kompetenser.

­-Jag fick även mycket bra information om krisarbete inom Piteå kommun och fick praktiskt lära mig nya saker och repetera delar av  den kunskap som jag bar med mig. Det är både intressant, lärorikt och nödvändigt. Utmaningen är att hålla huvudet kallt i de olika krissituationer som kan komma att uppstå. Att vi inom FRG har olika kompetens tror jag är  bra. Vi vet ju aldrig vilken typ av insats som kommer att bli aktuell nästa gång.