Styrelsen i Hedemora civilförsvarsförening

 

  • Ordförande:  Henrik Hases
  • Viceordförande: Mats Norell
  • Kassör: Susann Karlsson Schrader
  • Sekreterare: Bengt Holmberg
  • Ledamot:Tomas Staberg
  • Ledamot: Dan Pappara
  • Ledamot: Annika Jax
  • Ledamot:Gunnar Hed
  • Ledamot:Ingemar Ekmefjord