Vi utbildar

Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss – både som individer och tillsammans.

 

Vi informerar

Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

 

Vi hjälper

Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX. MAX ger snabbt svar på vilka kompetenser och vilket materiel som finns att använda på en ort vid en kris.

Med hjälp av Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och sponsorer placerar vi ut hjärtstartare runt om i Sverige. Vi vill att det ska finnas minst en hjärtstartare tillgänglig på platser där många människor rör sig och där avstånden är för långa vid ett hjärtstopp.

 

Våra uppdrag får vi från statliga myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer.

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!