Företagsutbildningar

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation för säkrare och tryggare liv. Vi finns i hela Sverige och erbjuder kurser i HLR, Första hjälpen, barnsäkerhet, krisberedskap och krisstöd. Våra företagsutbildningar genomförs med instruktörer som med stort engagemang och kompetens förmedlar hur vi kan hjälpa varandra om olyckan är framme. De intäkter som kursverksamheten ger används i Civilförsvarsförbundets ideella och samhällsnyttiga verksamhet.

 

Utbildningsfolder

Folder med Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar till företag, myndigheter, kommuner, regioner, landsting och organisationer.

foretagsutbildningar - folder

 

För mer information och offerter