Svenska Första hjälpen-rådet bildades för knappt ett år sedan av Civilförsvarsförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska Röda Korset.

Målet är att förebygga och minska riskerna i såväl vardagliga kriser som i katastrofer och därmed bidra till att bygga ett säkrare och hälsosammare samhälle. Första hjälpen-rådets övertygelse är att grundläggande Första hjälpen-kunskaper kan spara både lidande och resurser.

Mer information om Första hjälpen rådet hittar du på http://sfhr.se

 

Organisationerna bakom Första hjälpen rådet